background
ธรรมะ
 
“สุทินนัง วะตะเมทานัง อาสะวะ คะยาวะหัง โหตุ”
 
คำกล่าว ขณะตักบาตรทุกเช้า ที่เราผู้บริโภคควรกล่าว โดยเฉพาะผูมีตำแหน่งสูงๆ ฝากให้เขาดูด้วย อ่านคำแปล
 
“ ด้วยผลแห่งทาน ที่ข้าพเจ้าตั้งใจถวาย จงเป็นเหตุปัจจัย เป็นเครื่องกำจัดกิเลส ภายในใจข้าพเจ้า ด้วยเถิด ” ท่านผู้ใดปฎิบัติได้ดังนี้ ท่านจะเป็นคนไทย ที่มีความสุข และพร้อมที่จะทำงานเพื่อให้สังคมเป็นสุขด้วย
ปรึกษา ปัญหากฎหมาย
กับผู้ดูแลเว็ป
นาย พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา
รับเรื่องร้องเรียนและผู้ดูแลเว็บไซต์
ทีวีดิจิตอล เป็นวาระเร่งด่วน หรือควร.. ???
ผู้บริโภคตกใจและกังวลใจ กับการกำหนด-บังคับให้เปลี่ยนทีวี เป็นทีวีดิจิตอล    ขณะทีปัญา การใช้สื่อด้านวิทยุโทรทัศน์  ยังเป็นปัญหาที่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ (กสท) ซึ่งเป็นคณะกรรมการใน กสทช.ชุดใหญ่  ยังไม่สามารถควบคุม คุณธรรม-จริยธรรม  การออกอากาศ ที่สร้างความเสื่อมเสียในสังคม การโฆษณาหลอกลวง  การใช้สื่อสร้างความแตกแยกในสังคมและการเมือง    ท่ามกลางสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เสื่อมโทรม ในปัจจุบัน ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา  ตั้งแต่ กสทช.ชุดนี้มารับตำแหน่ง  เทคโนโลยีใหม่-ทันสมัย  ประชาชนทุกคนก็ต้องการ  หากมีความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลง  แต่ข้อมูลที่ประชาชนได้รับน้อยมาก  อาจเป็นเพราะการ ประชาสัมพันธ์ที่ กสทช ทำ  ยังไม่สามารถทำให้ประชาชนเข้าใจได้ ในเรื่อง ทีวีดิจิตอล  มีการสอบถามมายังสมาคมและเครือข่ายตลอด   สมาคมสิทธิผู้บริโภค จึงจัด "สัมมะ-เสวนา" ขึ้น โดยเชิญตัวแทนกลุ่ม NGO และสมาคมองค์กรต่างๆ มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ทีวีดิจิตอล การประมูลคลื่นความถี่ ที่ประชาชนต้องถามตนเองว่า ได้รับประโยชน์โดยตรง ??. การประมูลคลื่นความถี่ ทีวีดิจิตอล
                       กสทช.ได้ประกาศให้ผู้สนใจซื้อชองประกวดราคา  ในราคาซองละ
  1 ล้านบาท   โดยแบ่งแยกกลุ่มชองรายการทีวี  ออกเป็น 48 ช่อง เป็นกลุ่มดังนี้
1) ทีวีสาธารณะ 12 ช่อง
2) ทีวีธุรกิจ 24 ช่อง
3) ทีวีชุมชน 12 ช่อง   

ทางด่วน ขึ้นราคาด่วนๆๆผ่านไปแล้ว รอความเมตตาของศาลปกครอง เพื่อปกป้องผลประโยชน์คนไทย

      การขึ้นค่าทางด่วน  ก็เป็นไปตามคาดหมาย  ไม่มีใครสามารถคัดค้านได้  เพราะการทางพิเศษยังยืนยันหลักการเดิม  ที่จะต้องขึ้นตามวาระ ตามสัญญา  และนำเอาดัชนีผู้บริโภคทาเป็นฐานในการคิดราคาขึ้น
        ทางด่วนเป็นอาหารหรือ ?? สิ่งก่อสร้าง ปกติจะลงทุนครั้งแรก และมูลค่าจะลดลงทุกปี ..สัญญาที่นำเอาดัชนีผู้บริโภคมาคิด  ผิดหรือไม่ ??  

 

การจ้างบริษัทที่ปรึกษา
ความคิดของคนโง่ ที่คิดเหยียบย่ำคนจน ห้ามรถเกิน 10 ปีวิ่งในกทม เมืองกรุงเป็นของคนรวย??
เทคโนโลยี ทีวีดิจิตอล DVB-T2 เพื่อประชาชน ??